Economia comunei

Din datele prezentate observam ponderea mare pe care o au persoanele ce îşi desfăşoară activitatea in industria prelucrătoare (tricotaje, confectii, prelucrarea cauciucului, prestări servicii, etc) si firesc, în agricultură. De asemeni circa 6% din populatia activă a comunei Răuceşti lucrează la unitătile economice din judetul Neamt (preponderent in oraşul Tg. Neamt şi comuna Vânători-Neamt).

Economia locală

Repartizarea populatiei active

Va fi evidentiată repartizarea populatiei active (personalului salariat) în principalele domenii de activitate, conform tabelului de mai jos, precum şi o eventuală structură pe sectoare economice (industrie, comert, servicii, constructii, agricultură etc) în ultimii 5 ani.Agricultură

Întrucât majoritatea actorilor rurali au legătură (în diferite proportii) cu sectorul agricol este bine de scos în evidentă structura acestui domeniu conform tabelului de mai jos.Industrie – IMM – Micro-întreprinderi

Candidatul va scoate în evidentă structura industriei (dacă există) din zona respectivă aşa cum este ea prezentată în tabelul de mai jos.Comert şi sector de servicii

În tabelul de mai jos vor fi prezentate principalele tipuri de comert (industrial, agricol, piscicol etc.) practicate pe teritoriul respectiv. De asemenea vor fi enuntate principalele tipuri de întreprinderi care practică prelucrarea tertiară (a treia fază – stadiu – de prelucrare) a produselor.Organizare administrativa


1. Suprafata totala a comunei in ha: 7710 ha
2. Suprafata principalelor categorii de terenuri
3. Lista proprietarilor de teren cuprinzand si suprafata aferenta acestora


Informatii utile