Comisiile de specialitate ale Consiliului Local

Comisia pentru agricultura si activitati economico-financiare

Nr. crt.Numele si prenumeleProfesiaFormatiunea politicaFunctia
1.Celus Gheorgheelectronist TC
pnlpreşedinte
2.Manolache Ion
mecanic
psdsecretar
3.Bizu Nicolae
silvicultor
pnlmembru
4.Trofin Dumitru
cond. autopsdmembru
5.Gorea Mihai
conduc. auto
pnlmembru

Comisia pentru invatamânt, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, protectie copii, tineret si sport, munca si protectie sociala

Nr. crt.Numele si prenumeleProfesiaFormatiunea politicaFunctia
1.Filip Gheorgheinginerpsdpreşedinte
2.Macsim Ioan
profesorpnlsecretar
3.Huma Vasile Marius
ingineraldemembru
4.Apostoae Ilie
profesorpsdmembru
5.Farmus Constantin
tehnic. veterinarpnlmembru

Comisia juridica si de disciplina, protectia mediului, turism, amenajarea teritoriului si urbanism

Nr. crt.Numele si prenumeleProfesiaFormatiunea politicaFunctia 
1.Taraboanta Lazar
ofiter M.I. pmppreşedinte
2.Ghiba Elena
economist
pnlsecretar
3.Voinea Vasile
mecanicpsdmembru
4.Predoaia Vasile
maistru expl. forestiere
pnlmembru
5.Nechita Danut
inginerpsd
membru
Logon
Informatii utile