Hotarâri ale Consiliului Local

HCL ianuarie

 • Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2011;
 • Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, pentru repartizarea  orelor de muncă  beneficiarilor de ajutor social;
 • Hotărâre privind aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului unităţii administrativ - teritoriale, pentru activitatea desfăşurată în anul 2010.

Descarca HCL ianuarie 2011 HCL_ianuarie.doc

HCL februarie

 • Hotărâre privind  aprobarea criteriilor proprii de evaluare a veniturilor de acordare a ajutorului social, conform Legii nr. 416/ 2001 - cuprinzând limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din  creşterea şi valorificarea animalelor şi păsărilor precum şi din vânzarea sau utilizarea terenurilor, clădirilor sau  altor bunuri  mobile ori imobile;
 • Hotărâre privind aprobarea concesionării suprafeţei de 445 ha. păşune comunală, aflată în administrarea Consiliului Local;
 • Hotărâre privind  aprobarea amplasamentelor punctelor de colectare în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”;
 • Hotărâre privind stabilirea locurilor destinate pentru desfăşurarea adunărilor publice; 
 • Hotărâre privind aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar;
 • Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Local al comunei Răuceşti şi Asociaţia Centrul Romilor  pentru Politici de Sănătate - SASTIPEN, în vederea implementării în comuna Răuceşti a proiectului “Centre Comunitare de Resurse: Instrumente strategice în procesul de îmbunătăţire a situaţiei grupurilor vulnerabile din mediul rural”;
 • Hotărâre privind aprobarea activităţii de transport rutier de persoane cu microbuzul şcolar NT- 06 -FBU pentru completarea  Hotărârii Consiliului local al  comunei Răuceşti;
 • Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2011 pentru completarea  Hotărârii Consiliului local al  comunei Răuceşti privind aprobarea bugetului local pe anul 2011.

Descarca HCL februarie 2011 HCL_februarie.doc

HCL martie

 • Hotărâre privind  aprobarea înregistrării în domeniul privat al comunei Răuceşti şi în administrarea Consiliului local a unor terenuri situate în extravilanul comunei în vederea împăduririi;
 • Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011;
 • Hotărâre privind  eliberarea avizului pentru executarea lucrărilor de construire la obiectivul: „Varianta de ocolire Tîrgu Neamţ”;
 • Hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor aferente documentaţiei  „Îmbunătăţirea nivelului de tensiune în reţeaua de j.t. din zona PT 1  Răuceşti, com. Răuceşti, jud. Neamţ”.

Descarca HCL martie 2011 HCL_martie.doc

Logon
Istoric