Documente utile

Ajutoare încălzire

Transele de venit pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu lemne de foc. Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru încalzirea locuintei lemne, carbuni, combustibili petrolieri, beneficiaza de ajutor lunar pentru încalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, dupa cum urmeaza:

Familii

 transa de venit mediu
 pe membru de familie
suma compensare (lei)  cantitate lemne (kg) Primarie
 0 - 155  54 lei  1500
 155,1 - 210  48 lei  1500
 210,1 - 260  44 lei  1500
 260,1 - 310  39 lei  1300
 310,1 - 355  34 lei  1300
 355,1 - 425  30 lei  1300
 425,1 - 480  26 lei  1000
 480,1 - 540  20 lei  1000
 540,1 - 615  16 lei  1000
 615,1 - 1000  0 lei  800
 1000,1 - 1300  0 lei  500


Persoane singure

 transa de venit mediu
 pe membru de familie
suma compensare (lei)  cantitate lemne (kg) Primarie
 0 - 155  54 lei  1500
 155,1 - 210  48 lei  1500
 210,1 - 260  44 lei  1500
 260,1 - 310  39 lei  1300
 310,1 - 355  34 lei  1300
 355,1 - 425  30 lei  1300
 425,1 - 480  26 lei  1000
 480,1 - 540  20 lei  1000
 540,1 - 615  16 lei  1000
 615,1 - 1200  0 lei  800
 1200,1 - 1600  0 lei  500


Mentiune: cantitatea de lemne se acorda o singura data pentru tot sezonul rece (noiembrie – martie). Sumele de bani se acorda lunar.
Se va asigura transportul lemnelor la domiciliul solicitantului pentru cei care nu isi pot asigura transportul.

Pentru familiile si persoanele singure care se incadreaza in transa de venit 0 - 155, beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 58 lei.

Fiecare cerere va avea anexate  urmatoarele documente: 

Pentru toti solicitantii - acte de identitate ale titularului de cerere si ale tuturor membrilor familiei acestuia (certificate de nastere pentru minorii cu varsta pana la 14 ani si buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele cu varsta peste 14 ani);


Alte acte doveditoare privind componenta familiei, calitatea de titular al cererii de ajutor si veniturile realizate se vor solicita in momentul efectuarii anchetei sociale.

Familiile care au in componenta, cel putin un membru plecat in strainatate, nu beneficiaza de ajutor incalzire.

Termen de depunere cerere incalzire - 18 noiembrie 2011 !

Descarcă formular cerere încălzire cerere_beneficii_sociale.pdf

Acte necesare pentru ajutorul social

 • Buletin de identitate, carte de identitate
 • Certificate de nastere pentru toti membrii familiei, in original si copie;
 • Certificat de casatorie, in original si copie; in caz de divort aduce sentinta definitiva de divort si sentinta de incredintare a minorilor;
 • Adeverinta de venituri (salariu net, cupon pensie, cupon somaj) din luna anterioara depunerii cererii;
 • Adeverinta de la agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca pentru persoanele apte de munca care au implinit varsta de 16 ani si nu urmeaza nici o forma de invatamant, nu lucreaza si nu au indeplinit conditiile legale de pensionare;
 • Adeverinta de la scoala, pentru copii, cu specificatie daca beneficiaza de bursa sociala si cuantumul acesteia;
 • Cupoane de alocatie pentru minori;
 • Adeverinta registru agricol (de la Primaria Raucesti)
 • Alte acte de caz la caz (certificat de incadrare in grad de handicap sau invaliditate; hotarare de incredintare sau plasament familial a minorului, etc)
 • Dosar cu sina
In cazul persoanelor care nu au domiciliul in comuna Raucesti, trebuie prezentata o adeverinta de la primaria de domiciliu din care sa reiasa faptul ca persoana respectiva nu a depus dosar pentru acordarea de ajutor social la primaria de domiciliu.

Descarca document cerere_beneficii_sociale.pdf

Alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere familiala monoparentala

Conform O.U.G. 105/2003
Acte necesare:

 • dosar cu sina;
 • livret de familie actualizat;
 • actele de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei;
 • carte de identitate, buletin de identitate;
 • certificatele de nastere ale copiilor;
 • certificatul de casatorie, hotarare de divort, act de deces;
 • hotarare de incuviintate a adoptiei, incredintare, plasament familial;
 • hotararea privind instituirea tutelei;
 • hotarare de stabilire a pensiei alimentare pentru copii minori actualizata;
 • adeverinta eliberata de AJOFM la (6 luni);
 • adeverinta de elev cu specificatia de bursa (la 3 luni);
 • talon de orice tip de pensie;
 • talon de somaj;
 • talon de orice tip de indemnizatie;
 • adeverinta de salariu net din luna anterioara depunerii dosarului;
 • talon de alocatie de stat pentru copii;
 • certificat de invaliditate / persoana cu handicap;

Descarca document cerere_beneficii_sociale.pdf

Indemnizatie pentru cresterea copilului pana la varsta de 2-3 ani

INDEMNIZATIA PENTRU CRESTEREA COPILULUI

Cererea si declaratia pe propria raspundere va fi insotita de urmatoarele acte:

 • copie dupa actul de identitate al solicitantului si ale sot/ie;
 • copie dupa certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita concediul;
 • copie certificatele de nastere ale celorlalti copii, dupa caz;
 • copie certificat de casatorie, dupa caz;
 • adeverinta eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de stagiu prevazute la art. 1 din OUG nr.148/2005
 • adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, alte
 • dovezi, din care sa reiasa ultima zi de concediu de maternitate;
 • copie decizia de suspendare a contractului de munca;
 • dosar cu sina
Toate documentele prezentate mai sus trebuie prezentate si in original.

STIMULENTUL

Cererea si declaratia pe propria raspundere va fi insotita de urmatoarele documente:
 • copie dupa actul de identitate al solicitantului;
 • copie dupa certificatul de nastere al copilului si, dupa caz, livretul de familie;
 • copie dupa certificatul de persoana cu handicap al copilului, dupa caz;
 • adeverinta eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de stagiu prevazute la art.1 din OUG nr.148/2005;
 • adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, alte dovezi, din care sa reiasa ultima zi de concediu de maternitate si faptul ca solicitantul nu beneficiaza in acelasi timp de indemnizatie de maternitate, in situatia in care stimulentul este solicitat direct, fara a se solicita indemnizatia;
 • dovada eliberata de autoritatile competente sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
Toate documentele prezentate mai sus trebuie prezentate si in original.
Autoritatea care asigura plata drepturilor prevazute de OUG 148/2005: plata se face de la bugetul de stat de catre Directiile de Munca si Protectie Sociala judetene prin mandat postal, cont bancar curent sau cont de card.
 
Cuantum:
 • 600 lei/luna indemnizatie crestere copil
 • 100 lei/luna stimulent
ACTE INDEMNIZATIE COPIL SAU PARINTE CU HANDICAP
 
Acte obligatorii pentru toate situatiile:
 • actul de identitate al solicitantului
 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul, ori, dupa caz, de livretul de familie

Actele doveditoare privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica:

 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul;
 • hotarare judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii;
 • hotarare judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii;
 • hotarare judecatoreasca sau, dupa caz, hotarare a comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii;
 • decizie a directorului general al directiei generale teritoriale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotarare judecatoreasca, pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii;
 • hotarare judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, hotarare/dispozitie a Autoritatii Tutelare, potrivit legii;  

Alte acte doveditoare:

 • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte natural sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art.12 alin.(3) din Legea nr.448/2006 nu beneficiaza de drepturile prevazute de art.12 alin. (1) lit. b), e) - g) si alin. (2) si, dupa caz, de art.41 alin.(3) din Legea nr.448/2006;
 • ovada eliberata de autoritatile competente din care sa reulte ca persoana indreaptatita nu beneficiaza de drepturile prevazute de art.41 alin.(3) din Legea nr.448/2006;
 • declaratie pe proprie raspundere a persoanei indreptatite ca se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;
 • certificatul de incadrare intr-un grad de handicap al copilului;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap al parintelui sau persoanei care solicita dreptul;
 • dovada eliberata de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere a persoanei indreptatite, din care sa rezulte ca aceasta se afla in concediu pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani;
 • dovada eliberata de organele competente care atesta ca solicitantul nu realizeaza alte venituri in afara celor prevazute la art.57 alin.(4) lit.a) din Legea nr.448/2006;
 • alte acte doveditoare.
Pentru cetatenii straini sau apatrizi, componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine si confirmate de autoritatile romane sau, dupa caz, cu documentele eliberate de autoritatile romane, precum si cu alte documente.

ADEVERINTA stagiu pentru indemnizatie crestere copil

Descarca document adeverinta_stagiu_pt._indemnizatie_crestre_copil.doc

ADEVERINTA stimulent crestere copil

Descarca document adeverinta_stimulent_crestere_copil.doc

CERERE indemnizatie 85% pentru cresterea copilului

Descarca document cerere_85_indemnizatie.doc

CERERE si DECLARATIE pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului social

Descarca document cerere_beneficii_sociale.pdf

CERERE pentru acordarea alocatiei familiale complementare/alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala

Descarca document cerere_alocatie_complementara.doc

CERERE si DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE pentru acordarea drepturilor prevazute la art.12 alin. (1) lit. b), e) – g) si la alin.(2) din Legea nr.448/2006

Descarca document cerere_ind._art._12_din_legea_448.doc

CERERE si DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului si alocatiei de stat pentru copii

Descarca document cerere_ind.,_stimulent,_si_aloc._de_stat.doc

Logon
Pe categorii