Documente utile

Acte necesare pentru casatorie

 • certificate de nastere
 • certificate medicale prenuptiale (eliberate cu cel mult doua saptamâni înainte de casatorie)
 • acte de identitate
 • declaratia de casatorie

Actele se depun la Starea Civila cu minimum 10 zile înainte de oficializarea casatoriei:

 • Actele de identitate sau pasapoartele (pentru cetatenii straini si pentru cetatenii români care domiciliaza în strainatate), original si copie, valabile la data depunerii actelor si la data încheierii casatoriei (cel putin unul dintre solicitanti sa aiba domiciliul sau resedinta în localitatea unde se oficiaza casatoria)
 • Certificatele de nastere în original si copie (nelegalizata);
 • Certificatele medicale prenuptiale (valabile 14 zile de la data emiterii si care trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana în cauza sa se poata casatori);
 • Casatoria se poate încheia la expirarea termenului de 10 zile în care se cuprinde atât ziua în care a fost facuta declaratia de casatorie, cât si ziua în care se oficiaza casatoria. Dupa expirarea termenului de 10 zile, casatoria se poate încheia numai pâna la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale.
 • Prezenta fizica a ambilor soti la depunerea actelor.
 • Un plic timbrat autoadresat

Acte necesare eliberare duplicat certificat de nastere, casatorie/deces

In caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civila, persoanelor indreptatite li se pot elibera noi certificate, pe baza de cerere.
Acte necesare:

 • cerere tip (se va pune la dispozitie la sediul Primariei);
 • buletin identitate/carte de identitate/adeverinta provizorie de identitate;
 • taxa timbru 2 lei (se va achita la sediul Primariei, compartiment taxe si impozite)
Certificatul de casatorie se elibereaza unuia din soti, sau la cerere ambilor soti.
Certificatul de deces se elibereaza membrilor familiei sau altor persoane indreptatite.
Certificatele de stare civila se pot elibera si altor persoane imputernicite prin procura.

Acte necesare eliberare certificat de deces

 • certificat medical constator al decesului;
 • acte identitate persoana decedata;
 • certificat de nastere persoana decedata;
 • buletin identitate declarant;
DE RETINUT :
Inregistrarea deceselor care au o cauza violenta se face in termen de 48 ore numai cu avizul Procuraturii.

In cazul in care decesul nu a fost declarat in termen , intocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea Parchetului.

Acte necesare pentru eliberare livret de familie

 • cerere tip;
 • acte de identitate sot si sotie;
 • certificat de casatorie;
 • certificate de nastere ale copiilor
Logon
Pe categorii