Strategie, proiecte şi investiţii în comuna Răuceşti

Proiecte de investitii pe fonduri europene

 1. “Lucrări de modernizare drumuri de interes local” – in valoare de 4.774.000 lei, realizat prin AFIR – PNDR, Sub-măsura 7.2.

Lungimea totală a drumurilor supuse lucrărilor de modernizare ce fac obiectul contractului este de 6,968 km, din care o lungime de 2,902 km reprezintă drumuri comunale iar 4,066 km drumuri sătești. Lucrarea se află în derulare, iar până în prezent  s-a pregătit terasamentul drumului, s-a așternut primul strat de asfalt, iar al 2-lea este în curs de realizare. Avem noroc de un constructor foarte bun care va duce la bun sfârșit acesta lucrare, chiar mai repede decât termenul estimat inițial.

 1. Înfiinţare şi dotare Grădiniţă cu program normal în satul Oglinzi, comuna Răuceşti, judeţul Neamţ” – în valoare de 2.638.000 lei, realizat prin AFIR – PNDR, Sub-măsura 7.2.

 Această investiție prevede construirea și dotarea unei noi gradinițe cu un număr de 4 clase; 1 spațiu multifuncțional; dotări cu mobilier; instalație de supraveghere video interioară și exterioară; instalație de aer condiționat; în fiecare sală televizor, laptop, videoproiector cu ecran; instalație de curenți slabi; imprimantă multifuncțională; 1 ecran LCD pentru o sală multifuncțională; sistem antiefracție; incălzire cu centrală proprie pe lemne; spații de joacă; spații verzi.

 Acest proiect de investitie se afla in etapa de realizare a proiectului tehnic, deja am primit avansul solicitat și urmează să demarăm în curând procedura de licitație pentru lucrare.

       3.  “Achiziția de dotări și echipamente corporale și necorporale pentru Căminul Cultural din satul Răucești, comuna Răucești, județul Neamț” – in valoare de 916.000 lei, realizat prin AFIR – PNDR, Sub-măsura 7.6. ”Investiții asociate cu protejarea patrimniului cultural”. Pentru acest proiect s-a semnat în această săptamână contractul de finanțare cu AFIR Iași și urmează să facem demersuri pentru obținerea avansului. Prin acest proiect se dorește a se achiziționa produse din următoarele categorii: costumație și instrumente muzicale pentru Fanfara Răucești și grupul de fluierași ai școlii, costume populare pentru ansamblul Oglinduța, pentru majorete, costume și accesorii pentru sărbatorile de iarna, piese de mobilier, echipamente IT, Electronice, o scenă mobila interioară complet echipată.

Proiecte din fonduri de la bugetul local

1. Îmbrăcăminte asfaltică ușoară pe drum sătesc Munteni, sat Răucești” pe o lungime de de 1,300 km”

2. Lucrări de reparații la carosabilul deteriorat (plombări cu asfalt) în suprafață de cca 4000 mp

3. Lucrări de modernizare DC 223, km 0+377-0+797, în satul Oglinzi.

4. Construirea unui nou sediu de primărie

Proiecte pe fonduri guvernamentale

 1. "Costruire pod b.a. Cucoșeni, comuna Răucești, județul Neamț" - 544.209,75 lei, MDRAP - PNDL
 2. „Reabilitare, modernizare si extindere cladire Liceul Tehnologic Oglinzi, in comuna Raucesti, județul Neamț” - 1.479.447,61 lei, MDRAP – PNDL

Proiecte viitoare

Avem in vizor, în luna noiembrie, depunerea unui proiect integrat prin GAL “Ținutul Zimbrilor” care constă în amenajarea a 2 parcuri de joacă, unul la Școala Răucești și celălalt la Liceul Tehnologic Oglinzi. Tot în cadrul acestui proiect dorim să realizăm și acoperirea terenului de sport din Răucești, sub forma de balon care va proteja de intemperii prin acoperiri cu pânza PVC cu inserție textilă, impermeabilă, iar elevii își vor putea desfașura orele de sport în bune condiții. Valoarea acestui proiect este de aproximativ 200.000 Euro, și se află în stadiul de realizare a studiului de fezabilitate.

Strategia Comunei Raucesti 2014-2020

Deschide Strategie Strategia_comunei_Raucesti_final_pdf.pdf

Investiţii şi proiecte

Pana in prezent, in comuna Raucesti s-au realizat o serie de investitii din fonduri de la bugetul local, precum si de la bugetul national. Avem in derulare lucrari dintre cele mai diverse: scoala, gradinita, baza sportiva, parc, electrificare, alimentarea cu apa in satul Oglinzi si satul Savesti. De asemenea, sunt depuse proiecte vizand investitii importante la A.F.M, M.D.R.T, precum si prin fonduri europene la A.P.D.R.P. - proiect  prin P.N.D.R, mas. 313, si la A.D.R N-E, prin P.O.R, D.I. 3.4.

Investitii finalizate:

 • Construire poduri si podete in comuna Raucesti – OG7/2006 – proiect guvernamental
 • Completarea sistemului clasic de încălzire pe baza de combustibil solid cu sistem sistem de incalzire  care utilizează energie solară la Scoala de Arte si Meserii si Gradinita Oglinzi, comuna Raucesti, judetul Neamt – proiect guvernamental din Fondul pentru Mediu
 • Extindere retea electrica DN15C Oglinzi – buget comunal
 • Modernizare drumuri satesti Oglinzi

Investitii in derulare:

 • Construire Scoala Ungheni, comuna Raucesti – proiect MECTS
 • Alimentare cu apa satele Oglinzi si Savesti – proiect MDRT, HG 577/1997
 • Amenajare baza sportiva in satul Raucesti – proiect MDRT, OG 7/2006
 • Imbunătăţirea calităţii mediului, prin împădurirea terenurilor agricole degradate in Comuna Raucesti - proiect guvernamental din Fondul pentru Mediu
 • Infiintare Parc Oglinzi, com. Raucesti - proiect guvernamental din Fondul pentru Mediu

Proiecte de investitii:

 • Modernizare drumuri comunale: DC 3 Brusturi – Ungheni km 2+567 – 5+817 si DC 6 Soimaresti – Raucesti km 1+400 – 5+400 comuna Raucesti, jud. Neamt – MDRT
 • Retea Canalizare menajera si statie de epurare, comuna Raucesti, judetul Neamt – MDRT
 • Înfiinţare reţea canalizare menajera şi staţie de epurare în satul Oglinzi, comuna Răuceşti, judeţul Neamţ - proiect guvernamental din Fondul pentru Mediu
 • Extindere retea electrica in punctele Carpinis, Aprodu Purice, Savesti-Andrisoaie - Programul “Electrificare 2007-2009”
 • Infiintare retea gaz metan in comuna Raucesti – Concesionare servicii Distributie gaze – MIE
 • Construirea unui camin cultural in satul Raucesti – MDRT, Programul de asezaminte culturale OUG 118/2006
 • Construirea unui centru de informare turistică pentru zona omogenă Brusturi – Răuceşti – Drăgăneşti şi promovarea potenţialului turistic din zonă” -  PNDR, mas. 313, fonduri europene
 • Modernizare si dotare cu echipament IT, soft educational, material didactic la Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 Raucesti, judetul Neamt - POR, DI - 3.4, fonduri europene.

Ana Savescu - compartiment Investitii/Programe-Prognoze/Achizitii publice

descarca proiectul Portofoliu_proiecte.doc

Planificare Strategică a Dezvoltării Comunei Răuceşti în perioada 2007-2013

Elaborarea conceptului strategic de dezvoltare  economică şi socială a zonei (plan de dezvoltare)

I. Context general

Romania traverseaza o perioada foarte dinamica si complexa in care procesele legate de tranzitie, descentralizare se impletesc cu cele care provin din aspiratiile la integrare in Uniunea Europeana, din dinamica globalizarii etc. Primaria Comunei Răuceşti a elaborat un document strategic, cu valoare de cartă de dezvoltare locală, orientat pe termen mediu şi lung, care să pună în valoare elementele de potenţial ale comunei Raucesti, în vederea explorării direcţiilor de dezvoltare în beneficiul cetăţenilor, a noilor roluri pe care poate şi trebuie să şi le asume la nivel regional, naţional.

 II. De ce o strategie de dezvoltare locala 

 • Necesitatea unui document care sa exprime aspiratiile de dezvoltare ale comunitatii, care sa abordeze onest problemele locale, care sa se bazeze pe potentialul local de dezvoltare. Acest document urmeaza sa aibe rolul unei constitutii locale.
 • Strategia constituie tabloul general al problemelor si aspiratiilor comunitatii,a prioritatilor acesteia, un tablou neutru in raport cu promisiunile si orientarile politice, dar care trebuie sa constituie sursa principala a programelor politice supuse electoratului, intrucat este intocmit de comunitate.
 • Acest document va asigura implicarea generala a actorilor locali, a cetatenilor in elaborarea si implementarera planurilor de dezvoltare a comunei Raucesti pe termen mediu si lung si a proiectelor pe termen mediu si scurt care deriva din aceste planuri
 • Contextul actual este foarte favorabil:
  • PUG si regulament local in etapa de avizare
  • Experiente castigate in planificarea multianuala a suportului public (planul de investitii) in implementarea PUG
  • Ceea ce este necesar fata de primele doua elemente – o strategie care sa orienteze eforturile actorilor locali (publici, private, comunitatea in sine), resursele acestora catre un program prioritizat de interventie pe termen scurt si mediu, pe baza unei viziuni si obiective de dezvoltare pe termen lung
 • Dezvoltarea locala se va baza pe aceste documente principale:
  • Strategia de dezvoltare
  • PUG si regulamentul aferent
  • Planul multianual de investitii publice in sprijinul implementarii
 • Pe langa acestea, strategia va orienta programele sectoriale, ale institutiilor si organizatiilor locale, va furniza informatiile necesare sectorului privat si va implica pe reprezentantii acestuia in planificarea dezvoltarii economice locale, va sigura fundamentarea solicitarilor de finantare pentru proiectele prioritare, a imprumuturilor, a emisiunilor de obligatiuni etc
 • Un aspect crucial al strategiei il constituie asigurarea bazelor pentru o relatie noua cu localitatile din jur. Coeziunea teritoriala a proceselor de dezvoltare presupune construirea aliantei urban-rural pentru a consolida pozitia polului de dezvoltare pe care il alcatuiesc comuna Raucesti si comunele din jur in regiune si la nivel national.
 • Dezvoltarea locală este un demers strategic care urmareste:
  • Analiza situatiei actuale
  • Fixarea obiectivelor
  • Definirea, procurarea si mobilizarea, mijloacele necesare pentru atingerea acestor obiective

III. Ce urmeaza sa asigure strategia:  

 • Vocea (actori deschisi si activim parteneriate in dezvoltare, acesibilitatea, rolurile teritoriale),
 • Sufletul (viata economica, produsele si serviciile, resursele umane inalt calificate, fluxurile de persoane, marfuri, informatie, planuri transparente de dezvoltare, evenimente care exprima potentialul si marca comunei)
 • Imaginea comunei (prestigiul, istoria, contributiile la nivel regional, national, international, mediul natural si patrimoniul construit, calitatea vietii, atractivitatea, transparenta proceselor, comunitatea deschisa)

 Dezvoltarea si asumarea rolurilor

 • Sa identifice rolurile pe care si le poate asuma comuna Răuceşti in regiune, categoriile de influenta, zonele aferente si modalitatile in care influentele exercitate se manifesta; sa identifice caile de consolidare a pozitiei in teritoriu, parteneriatele necesare, proiectele prioritare care decurg de aici.

 Dezvoltarea accesibilitatii

 • Modalitati de a imbunatati accesibilitatea, conectivitatea la polii de dezvoltare regionali si nationali, la resurse, la pietele de desfacere, la cunoastere, prin marile culoare de transport/ coridoare de dezvoltare
 • Comuna Răuceşti trebuie sa fie capabila de o prezenta teritoriala mai activa; sa fim contactati usor, sa fim accesibili, sa putem accesa orice zona a tarii la randul nostru

 Un mediu curat, atragator

 • Comuna Răuceşti are nevoie de un mediu curat, de calitate, prietenos, atragator pentru comunitate, vizitatori, investitori, cu mijloacele si resursele disponibile,
 • Comunitatea are nevoie sa devina partener activ in protejarea/ conservarea resurselor astfel incat sa asigure conditiile pentru o inalta calitate a vietii comunitatii locale, pentru dezvoltarea durabila.

 Patrimoniu, prestigiu, imagine

 • Comuna Răuceşti are nevoie sa puna in termeni europeni in valoare patrimoniul construit si natural; aceste doua categorii de atu-uri trebuie sa faca parte din ‘marca’ comunei, parte a prestigiului si imaginii, in egala masura argumente de dezvoltare economica si subiecte ale grijii si respectului comunitatii de a fi prezervate si valorificate durabil.

 O comuna armonioasa

 • Modul in care se construieste si dezvolta o comună constituie cea dintai carte de vizita a acestuia.
 • Terenurile rurale sunt limitate, resursele de teren in general sunt limitate – devine din ce in ce mai evidenta si presanta necesitatea de a le gestiona cu grija; planificarea dezvoltarii rurale este de multe ori privita ca o piedica de interesele limitate individuale sau de grup. Rezultatele lipsei unui plan armonios de dezvoltare si a regulamentelor de construire ferme, lipsa constientizarii comunitatii asupra modului in care acestea contribuie la ridicarea valorii terenurilor si proprietatilor conduc, dupa cum se observa fara efort, la uratirea aspectului comunei, la aglomerare, la disfunctionalitati tot mai grave.

 Dezvoltare economica si echitate

 • Comuna Răuceşti doreste sa identiifice caile prin care sa asigure conditii de viata rezonabile pentru toate categoriile de venituri, sa sprijine dezvoltarea economica locala prin asiguarrea serviciilor care sa faca din comuna Răuceşti un loc iubit de locuitorii actuali si dorit pentru tinerii care studiaza, pentru vizitatorii care trec, pentru investitorii in cautare de amplasamente. Este nevoie de asigurarea conditiilor care sa-i faca pe tineri sa se stabileasca in comună, sa-si faca familii si sa doreasca sa evolueze in acest mediu.
 • Este necesara diversificarea activitatilor economice si explorarea punctelor tari si a oportunitatilor pentru comuna Răuceşti, in acest sens. Primaria si partenerii institutionali publici doresc sa isi uneasca resursele si energiile in scopul facilitarii dezvoltarii economice locale: asigurarea de servicii de calitate, terenuri pentru dezvoltare, planuri de dezvoltare transparente, parteneriate locale si angajarea comunitatii, deschiderea actorilor locali.

 Parteneriate teritoriale pentru dezvoltare

 • Comuna nu poate si nu intentioneaza sa se dezvolte in izolare; limitele adminsitrative nu definesc decat atributii administrative. In prezent, procesele de dezvoltare si cele de involutie, miscarea populatiei de la sat la oras si invers, dezvoltarea economica si saracia, problemele si avantajele de mediu, fluxurile de marfa, persoane etc, trec peste hotarele administrative si preaseaza autoritatile locale la o noua atitudine.

 Deschidere si creativitate pentru performanta

 • Dezvoltarea este un proces viu; dinamica proceselor presupune o deschidere constanta la schimbare, o adaptare continua la conditii noi si dezvoltarea creativitatii si deschiderii la parteneriat in abordarea continua a schimbarii. Strategia va fi un document viu, subiect de consultare si adaptabila nevoilor comunitatii, pe care primaria sa-l poata gestiona potrivit acestora.

Ana Savescu - compartiment Investitii/Programe-Prognoze/Achitii publice

Descarca Strategie strategie_dezvoltare_Raucesti.rar

Logon
Informatii utile