Documente și Informații financiare


Nr. Data Denumire document Deschide
1 31/03/2024 STAT DE FUNCTII 30 03 2024 DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 31/12/2019 Dare de seamă trimestrul - IV Deschide
2 31/12/2019 Realizări investiții an 2019 Deschide
3 31/12/2019 Registrul garanțiilor - 31.12.2019 Deschide
4 30/06/2019 Dare de seamă trimestrul - II Deschide
5 10/04/2019 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2020-2022 Deschide
6 10/04/2019 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2020-2022 Deschide
7 31/03/2019 Dare de seamă trimestrul - I DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 31/10/2018 Registrul de evidenta a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale Deschide
2 31/03/2018 BILANT 31.03.2018 Deschide
3 31/03/2018 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.03.2018 Deschide
4 20/02/2018 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2019-2021 DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 31/12/2016 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31.12.2016 Deschide
2 07/07/2016 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019 Deschide