Nr. Denumire document Deschide
1 Cerere - Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială Deschide
2 Cerere - Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială Deschide
3 Formular -Declarații de avere Deschide
4 Formular -Declarații de interese Deschide