Strategia de dezvoltare Locală Durabilă Comuna Răucești, jud Neamț 2021-2027

Nr. Data Denumire document Deschide
1 25/02/2021 STUDIU DE FUNDAMENTARE a deciziei de delegarea a Servicului Public de Iluminat al Comunei RĂUCEȘTI, Judetul NEAMȚ Deschide
2 25/02/2021 LISTA PRETURILOR UNITARE OFERTATE - lista elemente de pret Deschide
3 25/02/2021 CAIET DE SARCINI Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de iluminat public a Comunei Răucești, Judetul Neamț Deschide
4 25/02/2021 REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC al COMUNEI RĂUCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ Deschide
5 25/02/2021 Model de contract Deschide
6 25/02/2021 Modele de formulare Deschide