Serviciile Voluntare pentru Situatii de Urgenta - SVSU

Serviciile Voluntare pentru Situatii de Urgenta din judetul Neamt au urmatoarele atributii principale:

 • desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si a masurilor de aparare impotriva incendiilor;
 • verifica modul de aplicare a normelor, reglementarilor tehnice si dispozitiilor care privesc apararea impotriva incendiilor, in domeniul de competenta;
 • asigura interventia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si protectia persoanelor, a animalelor si a bunurilor periclitate de incendii sau in alte situatii de urgenta. 

Atributiunile serviciului voluntar al comunei Raucesti:

 • Desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de prevenire, comportare si aparare impotriva incendiilor sau dezastrelor:
 • executarea programului de pregatire de specialitate a voluntarilor;
 • cunoasterea incalcarilor frecvente ale normelor de prevenire si stingere a incendiilor si a cauzelor de incendiu, sau alte situatii de urgenta;
 • sprijina conducatorii institutiilor apartinand primariei pentru instruirea persoanelor care executa lucrari cu pericol de incendiu;
 • popularizeaza prin instructaje, cat si pe timpul executarii controalelor de prevenire, actele normative care reglementeaza activitatea de management a situatiilor du urgenta, cauzele si imprejurarile care duc la izbucnirea incendiilor sau alte situatii de urgenta si consecintele acestora;
 • executa aplicatii si exercitii practice de interventie;
 • participa la aplicatii de cooperare cu serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta si alte forte stabilite prin planurile de cooperare;
 • asigura cunoasterea tehnicii de lupta din dotare si instructiunile de exploatare a acesteia;
 • asigura cunoasterea tuturor tipurilor de riscuri, surselor si sistemelor de alimentare cu apa;

Verifica modul de aplicare a normelor, dispozitiilor, instructiunilor si masurilor de prevenire, care consta in:

 • efectuarea de controale asupra modului in care se aplica normele de prevenire a incendiilor sau a altor situatii de urgenta;
 • fac propuneri pentru inlaturarea constatarilor si urmareste rezolvarea operativa a acestora;
 • stabilirea de restrictii ori interzicerea utilizarii focului deschis si efectuarii unor lucrari cu pericol de incendiu in locuri cu substante inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii, explozii, etc;
 • asigura supravegherea cu personal si mijloace tehnice de specialitate adecvate pericolului de incendiu a locurilor in care se executa diverse lucrari cu grad ridicat de periculozitate;
 • sprijina conducatorii institutiilor subordonate primariei pentru realizarea activitatii de prevenire;
 • sprijina pe conducatorii locurilor de munca la organizarea interventiei in situatii de urgenta;
 • actioneaza prin mijloace legale pentru inlaturarea imediata a oricarui pericol, constatat pe timpul controlului de prevenire sau adus la cunostinta de alte persoane;
 • informeaza primaria, personalul inspectiei de prevenire din cadrul ISU Neamt, asupra incalcarilor deosebite de la normele de prevenire si starea de pericol facand propuneri menite sa inlature pericolul.

Executa actiuni de interventie pentru stingerea incendiilor, cautare – salvarea, acordarea primului ajutor, limitarea efectelor unei situatii de urgenta, protectia persoanelor si a bunurilor materiale si a mediului, evacuare, reabilitare, etc:

 • intocmeste documentele operative de interventie;
 • planifica, organizeaza si executa instruirea voluntarilor asupra modului de interventie in diferite situatii;
 • asigura mentinerea in stare de functionare a mijloacelor de interventie, avertizare, anuntare si semnalizare a incendiilor, a instalatiilor de stingere, a surselor de alimentare cu apa si a cailor de acces si de interventie din cadrul localitatii;
 • asigura fortele si mijloacele de interventie in caz de incendiu sau alte situatii prin luarea tuturor masurilor de protectie pana la inlaturarea starii de pericol.

Acorda ajutor persoanelor sinistrat sau a caror viata este pusa in pericol in caz de explozii, inundatii, alunecari de teren, accidente si in caz de dezastre pe teritoriul localitatii:

 • participa la actiuni de alimentare cu apa in caz de deteriorare a retelei si a surselor de alimentare cu apa;
 • evacuarea apei din subsoluri, canale tehnologice si alte locuri inundate;
 • mentine in stare de functionare mijloacele tehnice de refulare si absorbtie a apei.
 • organizeaza si pune in functiune, prin fortele proprii sau impreuna cu alte structuri, locatii speciale cu dotarile necesare asigurarii conditiilor minime de supravietuire a populatiei.

Participa la efectuarea de deblocari si inlaturarea daramaturilor provocate de dezastre:

 • in acest scop trebuie sa cunoasca planurile cladirilor si ale instalatiilor tehnologice din cadrul localitatii. De asemenea vor fi insusite cunostintele minime necesare despre instalatiile de alimentare cu energie electrica, gaze, apa si canalizare;
 • stabileste ipoteze de actiune pentru stingerea incendiilor in situatia in care datorita diferitelor situatii sunt afectate retelele instalatiilor de apa pentru stingerea incendiilor din cadrul localitatii;
 • participa la salvarea persoanelor de sub daramaturi si la deblocarea cailor de acces, in vederea asigurarii deplasarii mijloacelor tehnice, pentru interventii in situatii de dezastre;
 • participa, dupa caz la alimentarea cu apa a unor instalatii tehnologice sau de stingere a incendiilor, in situatia deteriorarii instalatiilor cu apa proprii.

Date cu privire la contractele de deszapezire

Drumurile din administrarea comunei Raucesti sunt deszapezite cu mijloace proprii din dotare (3 tractoare cu pluguri semipurtate, sărăriţe, buldoexcavator cu lamă)

Organizare internă

Şef serviciu
 • 1 funcție
Compartiment de prevenire
 • 1 șef compartiment prevenire
 • 6 specialişti prevenire
Formaţii de intervenţie
 • 1 șef formatie de interventie
 • echipa specializată pentru stingere incendii
 • 1 șef echipă specializată
 • 8 servanti pompieri
 • echipa specializată în domeniul avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare
 • 1 șef echipă specializată
 • 6 servanti pompieri
Skip to content