Sari la conținut Salt la bara laterală stângă Salt la bara laterală dreaptă Salt la Footer

ANUNŢ DE LICITAŢIE privind atribuirea contractului de concesiune: „Concesionarea suprafetei de 313 ha pasune comunala, aflata in administrarea Consiliului Local al comunei Raucesti, judetul Neamt”

ANUNŢ  DE  LICITAŢIE

 privind atribuirea contractului de concesiune:

„Concesionarea suprafetei de 313 ha pasune comunala, aflata in administrarea Consiliului Local al comunei Raucesti, judetul Neamt”

   1. informaţii generale privind concedentul: Comuna Raucesti, localitatea Raucesti, judetul Neamt, tel: 0233/788003, fax: 0233/788239, cod Fiscal: 2614236, e-mail: [email protected]

2. informaţii generale privind obiectul concesiunii: Concesionarea suprafetei de 313 ha pasune, aflata in administrarea Comunei Raucesti, judetul Neamt.

  3. informaţii privind documentaţia de atribuire;

3.1. modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la sediul primariei Raucesti.

3.2. denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: secretariatul primariei Raucesti.

3.3. data limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.04.2017.

4. informaţii privind ofertele:

4.1. data limită de depunere a ofertelor: 19.04.2017, ora 10.00.

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Raucesti, judetul Neamt

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.

5. data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 19.04.2017, ora 12.00, la sediul Primariei Raucesti, judetul Neamt.

6. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Judecatoria oras Tg. Neamt, strada Stefan cel Mare, nr. 53, tel. 0233/790844.

7. data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 24.03.2017.

 PRIMAR,

Balajel Dumitru

Sari la conținut