Sari la conținut Salt la bara laterală stângă Salt la bara laterală dreaptă Salt la Footer

ANUNŢ DE LICITAŢIE privind atribuirea contractului de concesiune: „Concesionarea suprafetei de 76 ha pășune comunală, aflată în administrarea Consiliului Local al comunei Răucești, județul Neamț”

    1. informații generale privind concedentul: Comuna Răucești, localitatea Răucești, județul Neamț, tel: 0233/788003, fax 0233/788239, cod Fiscal: 2614236, e-mail: [email protected]

2. informaţii generale privind obiectul concesiunii: Concesionarea suprafeței de 76 ha pășune „Bahna Ungheni’, aflată în administrarea Consiliului Local al comunei Răucești, județul Neamț

3. informaţii privind ofertele:

3.1. data limită de depunere a ofertelor: 20.04.2016, ora 10.00

3.2. adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Răucești, județul Neamț

3.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare.

4. data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 20.04.2016, ora 11.00, la sediul Primariei Răucești, județul Neamț.

 

Sari la conținut