Sari la conținut Salt la bara laterală stângă Salt la bara laterală dreaptă Salt la Footer

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA RĂUCEŞTI, titular al proiectului „Modernizare drumuri sătești în sat Răucești, comuna Răucești”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Neamt, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare, pentru proiectul „Modernizare drumuri sătești în sat Răucești, comuna Răucești”, propus a fi amplasat in  Județul Neamț, sat Răucești, comuna Răucești, cod 617370.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului – Agenția pentru Protecția Mediului Neamț din Piața 22 Decembrie, nr 5, Piatra Neamt, judetul Neamt, cod. 610007, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00, precum și la următoarea adresa de internet: http//apmnt.apmnt.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

          Data întocmirii: 14.05.2019.