Sari la conținut Salt la bara laterală stângă Salt la bara laterală dreaptă Salt la Footer

Răuceşti: Panouri solare folosite la încălzirea grădiniţei şi a şcolii din satul Oglinzi

Articol in ziarul Ceahlaul – 07.04.2011

„Mă bucur că am realizat această investiţie, putem utiliza energia solară” declară domnul primar Ilie Apostoae.

Rep: Cînd am ajuns în comuna  Răuceşti, am văzut o maşină cu nişte stîlpi de electricitate. Încă mai aveţi case care nu au curent electric? Sîntem în anul 2011…
Ilie Apostoaie: Din păcate, în satul Oglinzi, zona dinspre Tîrgu Neamţ, mai există şase case izolate, care nu beneficiază încă de curent electric. Am reuşit, printr-un efort bănesc din bugetul local, să extindem cu 700 de metri reţeaua de electricitate, spre zonele Craiu şi Traian. Acum au venit ultimii stîlpi, unde vom monta transformatorul electric de la reţeaua de medie tensiune şi sperăm ca, în cîteva zile, cele şase case izolate să aibă curent electric.

Rep.: Din cîte ştiu, asta e o acţiune mai amplă, începută cu ceva timp în urmă.
I.A.: Ceea ce facem acum este o continuare a unui proiect al nostru care vizează electrificarea zonelor izolate. În urmă cu doi ani, am alocat fonduri prin intermediul cărora 108 case din cătunul Cărpiniş, în care locuiesc familii nevoiaşe, au fost branşate la reţea. Mai avem o zonă, la marginea satului Oglinzi, unde 52 de case nu au reţea stradală. Am alocat şi pentru acestea un miliard de lei vechi, dar mai avem nevoie de încă un miliard şi jumătate pentru a putea efectua această lucrare. Odată finalizată şi această investiţie, vom putea spune că toate cătunele din comuna Răuceşti vor avea curent electric.

Rep.: Recent aţi inaugurat o investiţie, mai nouă ca abordare, care vizează tot domeniul energetic.
I.A.: Într-adevăr, am încercat să profităm de razele solare şi am montat la şcoala şi grădiniţa din Oglinzi panouri solare, care să contribuie la completarea sistemului clasic de încălzire. La aceste unităţi şcolare avem deja centrale termice, însă, prin montarea acestor panouri, se obţine circa 30 la sută din energia calorică necesară. S-a făcut recepţia acestei lucrări, în prezenţa a doi reprezentanţi de la Administraţia Fondului pentru Mediu şi a constructorului. Ne bucurăm că am realizat aceată investiţie, zilele acestea am reuşit să facem încălzirea în cele două unităţi doar pe baza energiei solare. Îmi amintesc de povestea lui Ion Creangă în care un sătean băga soarele în casă cu ajutorul unui butoi. Noi am reuşit să facem la Oglinzi ca acest lucru să devină adevărat.

Rep.: Domnule primar, afară „zumzăie” a primăvară, e o vreme numai bună pentru investiţii. Ştiu că aveţi în portofoliu proiecte investiţionale ample…
I.A.: Noi am luat lucrurile în ordinea lor firească. Deja lucrăm la împădurirea unei suprafeţe de 72 de hectare,  prin programul naţional de împădurire a terenurilor degradate. O parte din terenul în cauză aparţine cetăţenilor comunei, iar o alta este islazul aflat în posesia primăriei. Firma care a cîştigat licitaţia a adus deja puieţii şi a început să îi planteze. Dacă vremea va ţine cu noi, sperăm ca în două săptămîni să finalizăm această lucrare, desfăşurată de 70 de oameni. De asemenea, pregătim terenul pe care, în data de 16 aprilie, vom derula o activitate prin programul „România prinde rădăcini”. Mai exact, este vorba de o suprafaţă de 4,6 hectare, pe care vom planta 23 de mii de puieţi de salcîm. Sperăm să avem o mobilizare de forţe foarte bună la această acţiune, şi, prin împădurire, ne dorim să scăpăm acest teren de alunecări.
Rep.: La ce investiţii se lucrează în momentul de faţă în comuna pe care o conduceţi?
I.A.: Am început deja să procurăm lemnele necesare încălzirii pe timpul anotimpului rece a unităţilor de învăţămînt. Centralele termice sînt cu gazeificare, fiind nevoie de lemn uscat. Am organizat o licitaţie pentru desemnarea unei societăţi care să ne asigure lemnele de foc. O prioritate de grad zero este refacerea drumurilor, care au suferit degradări pe timpul iernii. În perioada imediat următoare vom balasta toate drumurile pietruite şi cele de pămînt. Avem promisiunea unei finanţări în valoare de 34 de miliarde de lei vechi, bani necesari pentru asfaltarea a 3,5 kilometri de drum dar, pînă la asfaltare, acesta trebuie pietruit.

Rep.: Proiectul integrat pe măsura 322, în valoare de 2,5 milioane de euro, nu a fost acceptat la finanţare. Aţi renunţat la investiţiile care erau cuprinse în acesta?
I.A.: În proiect aveam cuprinsă asfaltarea a 7,5 kilometri de drum. Cu toate acestea, sperăm ca lucrarea să fie realizată prin Programul naţional „10.000 de kilometri”. Tot la Ministerul Dezvoltării este depus şi proiectul privind reţeaua de canalizare, investiţie cuprinsă, de asemenea, în proiectul integrat. Ne-am dori ca şi acesta să primească finanţare, fiind vorba de un obiectiv extrem de important pentru comuna noastră.

Rep.: Cum se prezintă unităţile de învăţămînt din comuna Răuceşti? Ce aţi făcut pînă în momentul de faţă şi ce ar mai trebui să faceţi?
I.A.: Şcolile din comună s-au bucurat întotdeauna de o atenţie sporită din partea noastră. La Şcoala nr. 1 din Răuceşti, în corpul B, am efectuat lucrări de izolaţie, acum înlocuim acoperişul, investiţie a cărei valoare se ridică la o jumătate de miliard de lei vechi. Urmează ca la grădiniţa din Răuceşti să construim un grup sanitar, separat faţă de cel al elevilor din şcoală. De asemenea, la grădiniţa veche din Oglinzi am făcut lucrări de izolare a pereţilor exteriori, iar acum se efectuează lucrări de înlocuire a acoperişului. Nu ni s-au mai alocat fonduri pentru lucrări la şcoala din Ungheni. Prea multe lucruri nu mai sînt de făcut la acest obiectiv, mai trebuie unele finisaje şi de procurat mobilier. Mai nou, ni s-a aprobat amenajarea unui parc la Oglinzi, într-o zonă foarte frumoasă. Aici, pe o suprafaţă de 3,2 hectare, vom amenaja ceva deosebit, iar în completare pînă la 5 hectare, un teren de sport. Unii dintre consilierii locali au venit cu ideea de înfiinţare a unui parteneriat public- privat, pentru amenajarea unei pîrtii de schi, în apropierea bazei sportive. Eu cred că va ieşi o lucrare extrem de frumoasă, mai ales că este situată în apropierea staţiunii Oglinzi. Sătenii vor avea un loc de recreere, iar copiii vor avea posibilitatea să desfăşoare diverse activităţi sportive.

Rep.: Care mai este situaţia păşunii comunale din Răuceşti?
I.A.: Încă mai avem unele discuţii din acest punct de vedere. Sîntem foarte rezervaţi în ceea ce priveşte concesionarea terenurilor pentru păşunat. Nu toţi crescătorii de animale riscă să concesioneze, pentru că sînt obligaţi ca toţi banii pe care îi obţin pe subvenţia acordată de stat să îi folosească numai pentru îmbunătăţirea păşunilor. Am purtat discuţii cu cei mai mulţi dintre ei şi am ajuns la concluzia că toate cele 478 de hectare de păşune vor fi arendate sau concesionate. Noi am pus în clauza de concesionare condiţia ca banii din subvenţie să fie folosiţi numai pentru păşune, nu pentru construcţii particulare sau alte cheltuieli.

Rep.: Există unele iniţiative locale în ceea ce priveşte atragerea de fonduri europene pentru creşterea animalelor…
I.A.: Într-adevăr, la Răuceşti există cîteva ferme agricole, cea mai mare este a lui Nicu Trofin, care are peste de 200 de vaci pentru lapte. Mai sînt familiile Centea şi Vieru Teodor, care au mai multe vaci cu lapte.

Doiniţa Apostoae, director SAM Oglinzi: „Ne mîndrim că sîntem prima şcoală din judeţ care folosim energia solară”

„Anul şcolar 2010/11 a debutat în condiţii foarte bune, efectuîndu-se igeniezarea în  toate sălile de clasă, asigurarea cu material didactic şi manuale şcolare. Cu spijinul Primăriei RĂUCEŞTI, şcoala a beneficiat de Proiectul  „Casa Verde”, prin care s-au montat panouri solare pe acoperişul corpului C şi corpului A, realizîndu-se economisirea combustibilor solizi folosiţi la centralele termice prin  suplimentarea agentului termic, contribuind astfel şi la educaţia ecologică a elevilor şcolii. Ne mîndrim că sîntem prima şcoală din judeţ care folosim energia solară.
Corpul C al şcolii a fost izolat termic, termindîndu-se montarea geamurilor şi uşilor termopan. S-a modernizat gardul din partea de nord a acestei unitţi de învăţămînt. Şcoala Oglinzi se poate lăuda cu săli de clasă bine organizate, dotate şi cu calculatoare. Şcoala dispune de un material didactic corespunzător, modern, cu soft educaţional, cabinete şi laboratoare de specialitate: informatică  – 2 cabinete – unul  cu reţea de 26 calculatoare  şi acces la internet,  iar celălalt cu reţea de 11 calculatoare şi acces la internet, educaţie tehnologică, textile – pielărie, chimie-fizică, biologie, limba română, istorie, matematică. Atelierul de textile pielărie este dotat cu 25 de maşini de cusut moderne, triploc, material didactic, laptop, videoproiector, soft educaţional.
În şcoală se derulează mai multe proiecte educaţionale în care cadrele didactice şi elevii noştri sunt implicaţi. Proiectul „Întreprinzător la tine acasă” a avut drept grup ţintă 30 de elevi de la clasele a IX-a şi a X-a care au participat la cursurile de formare şi au elaborat proiecte individuale pentru evaluare finală. De asemenea se derulează proiecte pe teme ecologice: „Prietenii naturii”, „Să trăim în curăţenie”, „Poluarea şi sănătatea noastră”, „Natura, prietena mea!”, „Pădurea – scena vie a spectacolului anotimpurilor”, „Salvatorii copacilor”, proiecte ce valorifică tradiţiile locale şi naţionale: „Istorie locală şi naţională”, „Folclorul şi tradiţiile – identitatea noastră în Europa”. Alte proiecte care se desfăşoară în şcoală: „Un minut de literatură”, „Magia ştiinţelor, „Let’s find out more about…”.
În şcoală se editează Revista „Oglinda Oglinzilor” care a luat ani la rînd locul I la faza judeţeană a Concursului Revistelor şcolare, fiind înscrisă cu ISSN, la Biblioteca Naţională a României. Elevii sunt implicaţi în cercuri şi cenacluri: „Tinere Condeie”, ” Cultul eroilor”, „Mici actori”, „Sanitarii pricepuţi”, „Prietenii pompierilor”, „Educaţia rutieră”, „Cercul „Ludic”, „Folclor şi tradiţii”, „Prietenii naturii”, „Şahul, regele jocurilor”, unde desfăşoară periodic diverse activităţi.
Se remarcă implicarea elevilor în numeroase formaţii artistice: Ansamblul „Oglinduţa”, „Formaţia de majorete”, „Formaţia Ţigăncuşa”, echipa de teatru „Micii actori”, echipele de fotbal, handbal, tenis de masă, şah.
Ca urmare a formării elevilor în aceste activităţi educaţionale, aceştia  s-au remarcat la concursurile şcolare: „Cangurul” (lingvist, matematică), „Olimpicii cunoaşterii”, Olimpiade şcolare pe discipline: matematică, română, fizică, chimie, biologie, educaţie tehnologică, istorie, precum şi alte concursuri şcolare. În cadrul catedrei de matematică s-a desfăşurat concursul” Olimpicii cunoaşterii  ediţia a VI-a, etapa I, unde au obţinut rezultate bune 12 elevi ai claselor V-VII. La olimpiada de matematică, etapa locală, organizată pe zone, au participat 15 elevi, 3 dintre aceştia obţinînd cele mai bune rezultate pe nivel. La concursul de matematică „şi eu pot fi bun la mate”, etapa locală din 26.03.2011, au participat 27 elevi ai claselor V- VIII. Aceştia s-au prezentat cu succes, situîndu-se printre primii, în cadrul şcolilor participante. Merită menţionaţi elevii care au obţinut cele mai bune rezultate. Etapa judeţeană a acestui concurs urmează să aibă loc în luna mai.
Elevii au mai participat la: „Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română Ionel Teodoreanu, Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română George Călinescu, calificîndu-se la etapa judeţeană,  Concursul Internaţional „Copilărie – izvor de vise”, unde au obţinut trei locuri I şi locul 2, Concursul de fizică „Ştefan Procopiu” la care a existat o menţiune, „Stele fără nume”-  locul II, „Cîntă bucium pe Ceahlău” la care va participa eleva Elena Roxana Motfai. Toate activităţile extracurriculare urmăresc eliminarea abandonului şcolar şi reducerea absenteismului.
Există parteneriate cu: Primăria şi Consiliul Local, Poliţia, Dispensarul, Muzeul de Istorie Tîrgu Neamţ, Biblioteca orăşenească „Ion Creangă” – Tîrgu-Neamţ, Parohia „Sfîntul Nicolae” – stil vechi, Parohia „Sfîntul Nicolae” – Stil Nou, „Casa Culturii” – Tîrgu Neamţ, „Clubul copiilor”, şcolile: Agapia, Moineşti, Boboieşti, Răuceşti, alte şcoli,  Parcul Naţional Vînători, agenţi economici din comună, unde fac practica elevii noştri, găsind condiţii  de perfecţionare, lucrul cu maşini moderne şi implicare din partea întreprinzătorilor. Participare semnificativă a fost cu prilejul unor evenimete majore din viaţa comunităţii: Zilele Şcolii, Ziua Comunei Răuceşti, Ziua eroilor, Ziua Educaţiei.
Un rol important în şcoală îl are Consiliul elevilor şi colaborarea cu Comitetele de părinţi din şcoală şi clasă. Activitatea de la Căminul de bătrîni „O bucurie  de mărţişor” s-a desfăşurat cu ajutorul părinţilor, la fel şi activitatea „Dăruind eşti fericit”, ce se desfăşoară permanent la şcoala noastră. Şcoala noastră beneficiază şi de un mediator şcolar, pentru integrarea copiilor proveniţi din grupurile dezavantajate”.
Toate acestea nu se pot realiza fără pasiunea, perseverenţa şi dăruirea cadrelor didactice de la Şcoala Oglinzi.

Tina CONDREA

Sari la conținut