Sari la conținut Salt la bara laterală stângă Salt la bara laterală dreaptă Salt la Footer

Şcoala Răuceşti: Lansarea proiectului „Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte”

Articol din ziarul „Ceahlaul”

La sala de festivităţi a Primăriei Răuceşti a fost lansat oficial proiectul „Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte”. Proiectul a fost iniţiat şi cîştigat de Şcoala cu clase I-VIII nr.1 Răuceşti, fiind finanţat din Fondul pentru Mediu. În esenţă, programul vizează educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului.
La eveniment au participat părinţii şi elevii şcolilor din comuna Răuceşti, cadrele didactice de la unităţile de învăţămînt in comună, profesori de biologie şi geografie din localităţile învecinate, conducerea şi salariaţii Primăriei Răuceşti, consilieri locali, cetăţeni cu adevărat interesaţi de problematica mediului înconjurător. Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţan Neamţ a fost prezent inspectorul şcolar Coca Preda.
A fost o încîntare să vezi atîţia tineri „verzi” foarte preocupaţi de problematica sănătăţii mediului înconjurător, în fapt a viitorului lor.

LIDIA BĂNĂRESCU, directorul Şcolii Răuceşti:

„Este nevoie de mai multă atenţie şi responsabilitate din partea fiecărui cetăţean pentru a trăi într-un mediu curat. Din păcate, unii oameni tratează cu neglijenţă acest aspect important al vieţii lor, ceea ce duce la agravarea procesului de poluare şi de distrugere a mediului înconjurător şi, implicit, a sănătăţii fiecăruia dintre noi. Necesitatea derulării acestui proiect privind mediul înconjurător la nivelul comunităţii noastre  se impune ca o prioritate, deoarece se constată o degradare crescîndă a mediului înconjurător prin acţiuni necontrolate ale cetăţenilor: defrişare masivă, exploatarea solului pînă la epuizare, păşunatul excesiv, depozitarea resturilor menajere pe cursurile de apă ori pe terenuri improprii acestei activităţi, deversarea apelor menajere în locuri neadecvate. Toate aceste acţiuni necontrolate şi iresponsabile pot duce la crearea unor dezechilibre în natură care, mai devreme ori mai tîrziu, pot provoca dezastre ecologice.
Pornind de la premisa că o viaţă sănătoasă poate exista doar într-un mediu curat, prin acest proiect ne propunem conştientizarea şi responsabilizarea cetăţenilor comunei noastre asupra efectelor pe care le pot avea acţiunile lor necontrolate asupra mediului înconjurător şi implicarea lor în activităţi de protejare şi de conservare a mediului prin înlăturarea surselor de poluare existente în zona noastră.
Proiectul propune o abordare nouă privind educaţia ecologică a elevilor care, pe lîngă participarea la cursuri teoretice, ei vor trece şi la aplicarea practică a cunoştinţelor dobîndite.
Copii sînt un public important pentru educaţia privind protecţia mediului, ei fiind gestionarii şi consumatorii de mîine ai resurselor naturale. Educatorii şi toţi cei care lucrează în şcoli şi cu elevii pot avea un impact deosebit, pot duce la creşterea conştientizării şi cunoaşterii pînă la formarea de atitudini şi proiecte active în numele protecţiei mediului înconjurător.”

ILIE APOSTOAIE, primarul comunei Răuceşti:

„Mă bucur că am ajuns şi la lansarea acestui proiect. Este cel de al patrulea pe care îl implementăm în comuna Răuceşti, toate fiind finanţate din Fondul pentru Mediu. Primul a avut ca beneficiar Şcoala Oglinzi, unde au fost montate panouri solare, care asigură necesarul de apă caldă la grupurile sanitare. Cel de al doilea proiect se referă la împădurea a 54 hectare, teren care altfel s-ar fi degradat complet. Un alt proiect e cel prin care a fost amenajat parcul din satul Oglinzi.
La drum plecăm cu cel de al patrulea proiect. Unul cu bătaie mai lungă, avînd în vedere că vizează calitatea şi sănătatea mediului, a oamenilor. Cea de acum şi cea viitoare.”

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului vizează educarea şi conştientizarea elevilor şi comunităţii locale privind protecţia mediului prin formarea de abilităţi şi comportamente necesare pentru menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, în conformitate cu programele şi politicile naţionale şi europene.
Prin acest proiect se urmăreşte: cunoaşterea şi evaluarea consecinţelor poluării; formarea abilităţilor şi comportamentelor necesare pentru menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului; înţelegerea relaţiei om-natură, a înterdependenţei  dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii; adoptarea unei atitudini responsabile faţă de protejarea mediului; implicarea concretă în acţiuni de protecţie a mediului.
Grupul ţintă cărui i se adresează proiectul este reprezentat de elevii şcolii din Răuceşti. În mod direct sînt implicaţi 502 elevi şi 37 cadre didactice, indirect -500 de părinţi şi comunitatea locală. S-a decis adresarea către acest segment deoarece tinerii sînt receptorii direct implicaţi, deosebit de importanţi pentru modelul de viitor ceţăţean instruit şi responsabil faţă de problematica mediului. Lor li se va induce mîndria de a locui într-o zonă curată, cu o diversitate biologică cunoscută şi recunoscută, integrată în marea familie europeană.
În cadrul proiectului sînt incluse mai multe activităţi care au drept scop menţinerea şi îmbunăţăţirea calităţii mediului, în conformitate cu  programele şi politicile europene din domeniul protecţiei mediului. Acţiuni care se vor concretiza în informări publicitare, activităţi practice de ecologizarea cursurilor de apă şi a terenurilor „invadate” de tot felul de gunoaie, simpozioane, filme documentare, confecţionarea de panouri cu  conţinut educativ privind protecţia mediului.
În cea mai mare parte, aceste acţiuni se vor desfăşura în comuna Răuceşti, dar şi pe plan naţional, prin intermediul excursiei organizate în cadrul proiectului.

Tina CONDREA & Ana SĂVESCU

Sari la conținut