Sari la conținut Salt la bara laterală stângă Salt la bara laterală dreaptă Salt la Footer

Şcoala Răuceşti: Undă verde proiectului „Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte”

Articol in ziarul Ceahlaul, 27.04.2011: Anul trecut, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Răuceşti a depus la Administraţia Fondului de Mediu proiectul „Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte” prin Programul privind protecţia mediului. Proiect care, acum figurează pe lista celor aprobate, obţinînd 76 de puncte. Detalii ne-a oferit doamna Lidia Bănărescu, directorul şcolii Răuceşti: „Necesitatea derulării acestui proiect privind protecţia mediului înconjurător la nivelul comunităţii noastre se impune ca prioritate, deoarece se constată o degradare crescîndă  a mediului înconjurător prin acţiuni necontrolate ale cetăţenilor, defrişare masivă, exploatarea solului pînă la epuizare, păşunatul excesiv, depozitarea deşeurilor menajere în locuri nepermise. Toate aceste acţiuni necontrolate şi iresponsabile pot duce la crearea unor dezechilibre  în natură care, mai devreme ori mai tîrziu, pot provoca adevărate dezastre ecologice.
Pornind de la premisa că o viaţă sănătoasă poate exista doar într-un mediu curat, prin acest proiect ne propunem conştientizarea şi responsabilizarea cetăţenilor comunei noastre asupra efectelor  pe care le pot avea acţiunile  lor necontrolate asupra mediului  şi implicarea  lor în activităţi  de protejare  şi de conservare a mediului înconjurător, prin înlăturarea surselor de poluare existente în zonă.
Proiectul propune o abordare nouă a educaţiei ecologice a elevilor, care, pe lîngă urmarea unor cursuri teoretice, vor participa  şi la aplicarea practică a cunoştinţelor dobîndite. Modul de desfăşurare a selecţiei elevilor, a concursurilor prin includerea folosirii calculatorului şi a site-ului special dedicat acestui proiect, vor încerca să  combine dorinţa tinerilor  pentru informaţie nouă şi completă cu mijloacele moderne de comunicare, cu tehnologia IT&C. Copiii sînt un public important pentru educaţia mediului, deorece sînt gestionarii  şi consumatorii de mîine ai resurselor. În multe cazuri, copiii îşi pot influenţa părinţii, alţi membri ai comunităţii noastre. Educatorii şi toţi cei care lucrează în şcoli şi cu elevi pot avea un impact deosebit, de la creşterea conştientizării  şi cunoaşterii, pînă la formarea de atitudini şi proiecte active în numele educaţiei mediului.
Ţin să menţionez faptul că reuşita acestui proiect a fost posibilă şi cu ajutorul doamnei Ana Săvescu, manager proiect la Primăria Răuceşti, care a colaborat  foarte bine cu echipa de proiect din şcoala noastră.”

Paşi în implementarea proiectului

Rezultatele propuse prin implementarea proiectului „Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte” vizează mai multe aspecte educaţionale în privinţa protecţiei mediului înconjurător. Pînă se ajunge la final, iată care sînt paşii ce trebuie urmaţi:
– Informare, publicitate, vizibilitate şi diseminare, prin realizarea unor conferinţe de presă, a unui website, pliante, bannere, afişe, panouri, tricouri inscripţionate,  hanorace, rucsacuri, şepci, pixuri, agende.
– „Identificarea surselor de poluare”, o activitate practică de depistare a surselor şi a locurilor de poluare de la nivel local.
– „Natura în pericol!”, simpozion cu această temă.
– „Apa în natură, parte din viaţă”, acţiune prin care se va ecologiza cursul de apă Sarata – Brustura.
– „Învaţă-mă să ocrotesc natura”, acţiune de ecologizare a satelor Răuceşti. Oglinzi, Ungheni şi Săveşti, precum şi a zonei Monument-Cetatea Tîrgu Neamţ.
– „Să fim eco!”, confecţionarea de panouri cu conţinut educativ privind protecţia mediului.
– „Apa – izvor de sănătate”, film documentar privind importanţa apei pentru viaţă.
– „Natura, prietena mea”, activitate care va consta în organizarea unei excursii de 7 zile, avînd ca obiectiv cunoaşterea mediului în toată complexitatea sa, urmărindu-se educaţia şi conştientizarea elevilor privind protecţia mediului.

ACTIVITATEA DIDACTICĂ, CENTRATĂ PE PERFORMANŢELE ELEVILOR
covorbire cu doamna Lidia Bănărescu, directorul Şcolii Răuceşti

Rep.: Pentru început, oferiţi-ne cîteva date despre unitatea de învăţămînt a cărei activitate o coordonaţi.
Lidia Bănărescu: Şcoala Răuceşti are 4 structuri de învăţămînt, Răuceşti 1-2, Săveşti şi Ungheni, în care învaţă peste 500 elevi. Întregul colectiv de cadre didactice este calificat, cu toţii fiind preocupaţi de perfecţionarea pregătrii lor profesionale. Sînt înscrişi la gradele didactice, participă la tot felul de activităţi care vin în sprijinul perfecţionării lor. O parte din cadrele noastre didactice participă la realizarea proiectului COMPAS, împlementat în parteneriatul constituit între inspectoratele şcolare din judeţele Neamţ şi Harghita.
În activitatea didactică folosim metode moderne de predare, împletite cu cele tradiţionale. Toată activitatea didactică este centrată spre performanţele elevilor.  Elevii noştri sînt implicaţi în mai multe activităţi, proiecte de parteneriat, proiecte educaţionale, concursuri şi olimpiade şcolare. Avem activităţi în parteneriat cu SAM Oglinzi, Şcoala Dragomireşti, Scoala nr. 24 Oneşti. Vom avea o activitate şi cu Şcoala Mălini-Suceava. Nu mai vorbesc de multele parteneriate constituite la nivel local, cu poliţia, dispensarul, biserica şi primăria.

Rep.: Ne-aţi vorbit despre performanţele elevilor, despre implicarea lor în viaţa comunităţii, fiind prinşi în tot  felul de activităţi şi parteneriate. Ce viitor îi aşteaptă, cum pun ei, de pe acum, bazele carierelor lor?
L.B.: La nivelul şcolii nu avem elevi care ne creează probleme deosebite. Copiii sînt implicaţi trup şi suflet în activitatea şcolii, doresc să înveţe bine, să obţină performanţe. După absolvire,cei mai mulţi se înscriu la liceele din zonă, părinţii nu au banii ca să-i trimită în locuri mai îndepărtate. Nu avem cazuri de abandon şcolar. Rezultatele elevilor sînt bune şi foarte bune, nu avem corigenţi la sfîrşitul anului şcolar.

Rep.: De afară, Şcoala Răuceşti arată foarte bine. Este la fel şi în interior?
L.B.: Fără a fi acuzată de lipsă de modestie, sincer vă spun că şcoala noastră rivalizează cu cele din mediul urban. Prin tot ceea ce se face în şcoală, prin activităţile desfăşurate, prin performanele elevilor şi ale cadrelor didactice. Colectivul de cadre didactice este activ implicat în viaţa şcolii şi a comunităţii. Mă bucur că am oameni care doresc performanţe şcolare, pe care le şi obţin. Activitatea se desfăşoară într-un singur schimb, în toate unităţile şcolare. Dispunem de un material didactic bogat şi modern, asta şi ca urmare a faptului că am beneficiat de mai multe proiecte dedicate şcolilor din mediul rural. Am primit mobilier şcolar nou, pentru toate unităţile de învăţămînt. Şcolile Răuceşti 1 şi 2 şi Grădiţia 2 au încălzire centrală, vom avea şi la Ungheni, după terminarea construcţiei noii şcoli de aici. În toate şcolile avem apă curentă. Mai multe amenajări şi dotări trebuie făcute la parcul de joacă al copiilor de la grădiniţă.

Rep.: Cînd se se vor muta în „casă nouă” elevii din Ungheni?
L.B.: Ar fi trebuit să intre de anul trecut, dar nu au fost fonduri pentru finalizarea lucrărilor de la Şcoala Ungheni. Sperăm ca în următorul an şcolar să ne mutăm în „casă nouă”. Avem promisiunea domnului primar Ilie Apostoaie. Ne bucurăm de o foarte bună colaboare şi de sprijin total din partea autorităţii publice locale. Domnul primar, fiind profesor de meserie, a dovedit că nu a uitat de unde a plecat.

Tina CONDREA

Sari la conținut