Sari la conținut Salt la bara laterală stângă Salt la Footer

Geografia Comunei Răucești

Populație

Judeţul Neamţ se încadrează în zonele cu natalitate ridicată, situându-se din acest punct de vedere pe locul al IV–lea între judeţele ţări. După recensământul din ianuarie 1992 judeţul Neamţ avea 577.619 locuitori (al XIV-lea judeţ ca număr de locuitori), cu un spor natural de 14 0/00, depăşind substanţial media pe ţară de 11,2 0/00. Din centralizarea datelor mai menţionăm că în judeţul Neamţ, erau la data recensământului, 284.301 bărbaţi şi 293.318 femei; densitatea este de 98,1 locuitori/km2; populaţia urbană reprezentând 44 %, cea rurală, respectiv 56%. Dinamica creşteri populaţiei se datorează, în principal, sporului natural şi în mai mică măsură sporului migrator. Ritmul de creştere a fost neuniform, fapt datorat pierderilor de vieţi omeneşti din timpul celor două războaie mondiale şi mortalităţii mari, datorită condiţiilor grele de viaţă din trecut.

După datele recensământului din 1912, pe actualul teritoriu al comunei Răuceşti existau un număr de 4.132 locuitori. Din cauza grelelor pierderi din primul război mondial cu cortegiul sau de epidemii şi a faptului că acest teritoriu nu a constituit un loc de atracţie pentru locuitori din alte zone, în 1930, deci cu 18 ani mai târziu, se înregistrează doar 4.978 locuitori. În anul 1956 au fost înregistraţi 6.295 locuitori, în anul 1966 au fost înregistraţi 6.626, la începutul luni ianuarie 1978 erau 7.198 locuitori. Deci, în anul 1995 populaţia era mai numeroase cu 1.008 locuitori faţă de anul 1966, cu o creştere medie anuală de 3,29 0/00 de locuitori.

Denumirea satelor componente: Răuceşti, Oglinzi, Săveşti, Ungheni.

Răuceşti Masculin 1748Persoane
Răuceşti Feminin 1590Persoane
Răuceşti Total 3338Persoane
Oglinzi Masculin 2078Persoane
Oglinzi Feminin 2060Persoane
Oglinzi Total 4138Persoane
Săveşti Masculin 249Persoane
Săveşti Feminin 288Persoane
Săveşti Total 537Persoane
Ungheni Masculin 327Persoane
Ungheni Feminin 291Persoane
Ungheni Total 618Persoane

În privinţa naţionalităţii locuitorilor comunei, întreaga populaţie este de naţionalitate româna, cu toate ca in satul Oglinzi şi Răuceşti întâlnim si rromi aceştia s-au declarat de naţionalitate română, mulţi dintre ei s-au romanizat sau au format familii mixte de-a lungul tipului (aceştia au fost împroprietăriţi la sfârşitul sec. al XIX –lea pe domeniile lui Mihail Kogalniceanu), ce au degenerat genetic in cei peste 100 de ani de convieţuire. După religie întreaga populaţie a comunei este declarată creştină, în comuna întâlnind numai doua confesiuni: ortodoxă si ortodoxă de stil vechi. Ambele confesiuni se situează, ca procent, peste media pe ţara, elocvente fiind următoarele aspecte.

Astfel, dacă la nivelul întregii ţări populaţia ortodoxă de stil vechi este alcătuită din 21.160 de persoane, ceea ce reprezintă 0.1 % din totalul populaţiei, in comuna Răuceşti acestea se cifrează la 847 persoane, adică 10.2% din totalul populaţiei comunei. Explicaţia acestui fenomen o constituie prezenţa în apropiere, circa 25 km, a centrului spiritual al acestei confesiuni situat la Slătioara, în judeţul Suceava şi mai ales faptul că după 1990 s-au construit în comună 3 biserici ortodoxe de stil vechi.

Sari la conținut